EKI Utvikling AS ble stiftet 19.06.2014 som et aksjeselskap eid av Elverum kommune.

Selskapet er søsterselskap til Elverum Kommunale Industribygg AS, og skal være et strategisk og næringspolitisk verktøy for Elverum kommune for å nå målene i Kommuneplanen om en årlig befolkningsvekst på 1 %. 

  • Selskapet skal legge tilrette for nyskapning og vekst og bidra til å trekke nye bedrifter/virksomheter til kommunen.
  • Selskapet skal tilrettelegge for utleie av hensiktsmessige lokaler til nyetablerte bedrifter (næringsvirksomheter) som vil etablere seg i kommunen og som ikke kan stille langsiktig sikkerhet/garantier for fremtidig husleie.
  • Selskapet skal være kommunens aktør når det gjelder utleie av​ næringslokaler til nye næringsvirksomheter.
  • Selskapet skal arbeide i nært samarbeid med kommunens eget virkemiddelapparat for å trekke nye bedrifter til kommunen og derigjennom skape varige arbeidsplasser.