Elverum vekst består av følgende selskap: Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling AS

Følgende medlemmer sitter i styrene for alle selskaper

Torgeir Mandt - styreleder

Rune Marius Hermansen - nestleder

Lene Faraasen - medlem

Harald Nybakk - medlem

Ida Mellemsdahl - medlem

Rune Rindalsholt - varamedlem

Trond Rønning - varamedlem

Kjell Suren - varamedlem

Anne-Kari Løfsted Holter - varamedlem

Gine Syljeset Skurdal - varamedlem

Rolf Harald Holand - varamedlem