Elverum Kommunale Industribygg AS (EKI) har som formål og føre opp eller erverve bygg for utleie til privat og offentlig virksomhet for å sikre og tilføre kommunen næringsvirksomhet og varige arbeidsplasser.

 

Under kan du se en oversikt over lokaler som eies og leies ut av EKI.