Elverum Tomteselskap Næringstomter AS tar hånd om markedsføring og salg av kommunens næringstomter ved å synliggjøre/markedsføre disse overfor både eksisterende og nye bedrifter. Selskapet er et datterselskap i Elverum Tomteselskap AS og har nærmere 300 dekar med ledige næringstomter på Løvbergsmoen og Grundsetmoen.

ETS Næringstomter ønsker å tilby:

  • Næringstomter for næringsdrivende (eksisterende bedrifter/nye bedrifter/etablerere).

  • Tomter for offentlige virksomheter (kommunale/fylkeskommunale/statlige).

  • Sentrumsnære tomter til kommunale virksomheter (institusjoner/skoler/barnehager/boliger)