Elverum Vekst er en felles overskrift for selskapene listet opp under. Elverum Vekst sin virksomhet utøves og administreres gjennom disse fire selskapene, som også har felles ansatte.  

  • Elverum Tomteselskap AS (ETS)
  • ETS Næringstomter AS (datterselskap til ETS)
  • Elverum Kommunale Industribygg AS (EKI)
  • EKI Utvikling AS (søsterselskap til EKI)