Elverum vekst består av følgende selskap: Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling AS

Følgende medlemmer sitter i styrene for alle selskaper

 • Torgeir Mandt - styreleder
 • Rune Marius Hermansen - nestleder
 • Lene Faraasen - medlem
 • Harald Nybakk - medlem
 • Ida Mellemsdahl - medlem
 • Rune Rindalsholt - varamedlem
 • Trond Rønning - varamedlem
 • Kjell Surén - varamedlem
 • Anne-Kari Løfsted Holter - varamedlem
 • Gine Syljeset Skurdal - varamedlem
 • Rolf Harald Holand - varamedlem