Kurs for næringslivet

I samarbeid med Elverum Handelsstand arrangerer vi en kursserie for næringslivet. Vi har engasjert nasjonalt anerkjente og inspirerende foredragsholdere. På kursene får du som næringslivsleder en unik mulighet til gratis faglig påfyll. Med deg på i dag!

Hos oss er det kraft til å skape og rom for å vokse

Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi har næringsarealer, boligtomter, kompetanse, stå-påvilje og et sterkt ønske om at du skal lykkes.


  • Vi skal

    bidra til å profilere Elverum som en næringsvennlig by for våre bedrifter og framtidige virksomheter

  • Vil skal

    synliggjøre hvorfor folk trives å bo i byen vår og legge til rette for at enda flere ser Elverum som et framtidig sted å bo, leve og jobbe.

  • Vi skal

    gjennom aktiv utvikling av næringslivs- og bolig tomter bidrar til økt attraktivitet i Elverum.


Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss? Meld deg på her

Vi sender ut nyhetsbrev med nyheter om næringsliv, kurs og arrangement og nyttige informasjon til deg som er i næringslivet. Vi holder deg oppdatert.

Siste nytt fra Elverum Vekst

Bo side om side og sammen. Midt i alt og kort til det meste. Ydalir er den nye bydelen som puster. Som ligger på rygg i enga og snakker lavt om hvordan livet burde være. Et grønnere liv uten begrensninger Ydalir er i grenselandet mellom skog og bydel. Hvor framtiden flytter inn med deg og du finner ut at det er ikke bare mulig å bo grønnere - det er akkurat sånn du vil ha det. Barn i midten. I midten av Ydalir ligger det allerede en barneskole og en barnehage. Et naturlig midtpunkt. Skolen og barnehagen er en av Norges grønneste.

Les mer om Ydalirbydel her