1. Hjem
 2. Aktuelt
 3. 22 får koronastøtte

22 får koronastøtte

44 virksomheter i Elverum har søkt om til sammen 18 millioner i koronastøtte. 22 virksomheter får støtte fra potten på 1,9 millioner kroner

Peder Nordli, Ida Dyreng og Heidi Erikstad


Elverum Vekst har et delegert ansvar for å ivareta næringsutviklingsoppgavene for Elverum kommune, og har saksbehandlet søknadene som har kommet inn i forbindelse med kommunal kompensasjonsordning. Formålet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget i overkant av 1,9 millioner kroner til Elverum i denne runden. Det kom inn søknader fra 44 virksomheter til en samlet sum på 18 millioner kroner.

- Det er ingen som har søkt som opplever at koronapandemien ikke har hatt konsekvenser for driften i en eller annen grad. Det viser jo det totale søknadsbeløpet på 18 millioner kroner. Hadde vi hatt mer penger til rådighet, så hadde flere fått, og fått mer. Ingen får det beløpet de har søkt om, sier Peder Nordli i Elverum Vekst.

Peder er den som har hatt hovedjobben med å vurdere søknadene og innhente tilleggsinformasjon underveis. Sammen med Heidi Erikstad og Ida Dyreng har han utarbeida kriterier for å sikre likebehandling av søknadene i tråd med tildelingsbrevet fra kommunal og moderniseringsdepartementet.

Peder Nordli, Ida Dyreng og Heidi Erikstad

- Vurderingen og kriteriene er gjort for å sikre at vi får best mulig effekt av tilskuddet, understreker Ida.

Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene skal prioriteres i denne runden og dette er kriteriene det er vurdert etter:

 • Regnskapstall og tildelt støtte – påløpte og uunngåelige kostnader, omsetningsfall, regnskapsmessig tap, kostnadstilpasning, grad av dekning på andre støtteordninger og risiko for konkurs.
 • ”Soft“ vurdering – berørt av smittevernrestriksjoner og nedstengninger, ukompensert arbeidsbelastning på ledende og eiende ansatte, risiko for permanent tap av permitterte ansatte, gjenåpningskostnader og utsatt driftskritisk vedlikehold på driftsmidler.
 • Betydning for attraktivitet – Virksomhetens betydning for Elverums attraktivitet mht. beboere, besøkende og bedrifter, herunder spesielt egenartede tilbud og tjenester.
 • Vi håper at dette vil bidra til at Elverum kommune kan bistå enda flere i en krevende situasjon, sier Ida.

Ida legger til at det har vært en krevende jobb, og selv om ikke alle får og ingen får det de har søkt om beløpsmessig så håper Elverum Vekst at tilskuddene bidrar til å dekke inn noe av ekstra belastningen.

Det er bevilget en ny pott på 1,9 millioner fra regjeringen. Du finner informasjon og søknadsskjemaet her - er du blant de bedriftene som søkte i forrige runde. Så må du sende inn søknad på nytt.

Elverum Vekst kan tildele tilskudd på under 100 000 kroner. I tildelingen er det 18 søknader som får tildelt under 100.000 kroner, mens det ble fremmet forslag til formannskapet om å tildele 4 virksomheter beløp over 100.000.

Formannskapet vedtok innstillingen uten endringer:

 • BARCODE ELVERUM AS - 150 000
 • THOMAS TIVOLI AS - 360 000
 • KREMMERN CAFE OG SPISERI AS - 200 000
 • ELGSTUA AS - 320 000

Disse får tildelt beløp på under 100.000

 • ​HEDMARK REISEBYRÅ AS - 80 000
 • ​JOKER LYD, LYS & SCENE AS - 45 000
 • ​ABC LYD Erik Hornberg - 13 000
 • MILLENNIUM CAFE AS - 90 000
 • SØRSKOGBYGDA SAMFUNNSHUS SA - 70 000
 • ​MUNTHEGAARDEN BERIT BEKKEDAL - 56 000
 • ​NATTHAGEN Robert Ibrahim Khoury - 10 000
 • ​BRØDR STENSBY'S EFTF AS - 80 000
 • ​ELVERUM BOWLING AS - 84 000
 • ​MORTEN LIBEKK AMRUD - 30 000
 • ​ELVERUM TURBUSS AS - 50 000
 • ​Fryd og Gammen DA - 35 000
 • ​FOLKETS HUS JØMNVANG SA - 40 000
 • ​MILANO ELVERUM AYKUT AS - 80 000
 • ​STEINBUA ELVERUM AS - 60 000
 • FRODE HALBERG AS - 35 000
 • TEAM PRO-KARTING - 28 000
 • MODAKA ANETTE BERGER - 42 000