1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Agenda Elverum – Næringsforum

Agenda Elverum – Næringsforum

Invitasjon til næringsforum - 22.09. Hvordan kan vi sammen bidra til større synlighet og gjennomslagskraft, rekruttere bedre og samarbeide?

Behind Copy 1

Skal vi lykkes med å ta Elverum inn i framtida og legge til rette for vekst og utvikling trenger vi innspill og samarbeid med næringslivet. Vi ønsker et forum der både store og små aktører kan møtes for å løfte Elverum, regionen og bidra til at vi får større regional og nasjonal synlighet og øke vår gjennomslagskraft.

Derfor inviterer vi nå til Agenda Elverum og vi trenger dere med på laget.
Sted: Scandic Hotel Elgstua
Tid: 22.september 08.00 – 10.00 (enkel frokost og mingling fra 07.30)

Gratis arrangement - påmelding her

Temaer er:

  • Hvorfor trenger vi en felles arena for Elverum?
  • Hva kan vi samarbeide om? For eksempel innspill til sentrale myndigheter om viktige næringspolitiske temaer, felles rekruttering for å sikre fremtidig kompetanse og vekst i Elverum, innspill sentrumsutvikling o.l
  • Hva bør vi synliggjøre, og hvilke saker er viktige for regionen vår?

Ordfører Lillian Skjærvik og kommunedirektør Kristian Trengereid innleder møte, og forteller om erfaringer knyttet til dialog med næringslivet i sentrale saker for Elverum.

Vi ønsker at dette skal bli starten på et forum for hele næringslivet i Elverum, og håper du vil være med på oppstarten.