1. Hjem
 2. Aktuelt
 3. Bli med på jobbmesse!

Bli med på jobbmesse!

Bli med på jobbmesse den 29. september 2022. Da inviteres du til Arena Innlandet der du kan treffe jobbsøkere, studenter og elever.

Arena INNLANDET kvadrat bkg oransje

Både nasjonalt og i Innlandet er det mange som har utfordringer med å rekruttere. Det ønsker vi å gjøre noe med. Riktig kompetanse er avgjørende for vekst og utvikling, og framtidas kompetanse behov skal dekkes. Vi ønsker å skape en møteplass for å sikre at næringslivet finner de rette folka både nå og i årene som kommer.

Derfor inviterer vi til Arena Innlandet som er en møteplass for næringslivet, jobbsøkere, arbeidstakere, elever og studenter.

Tid: 29. september 2022

Sted: Scandic Hamar, og digitalt på myonvent.com

Ambisjonen er at Arena Innlandet 2022 et godt og effektivt utstillingsvindu for dere i næringslivet som ønsker å rekruttere og en møteplass mellom din bedrift og elever/studenter for lærlingeplasser, utdannings- og karrierevalg.

Bli med på Arena Innlandet – en effektiv møteplass hvor du

 • Møter 10. klassinger og elever fra videregående skoler fra hele Innlandet og kan inspirere de til studie og utdanningsvalg for å møte dine kompetansebehov
 • Møter jobbsøkere, studenter og potensielle jobbsøkere hvor du kan vise din virksomhet, behov og muligheter
 • Bidrar til å vise mangfoldet i næringslivet for økt attraktivitet for deg og Innlandet
 • Blir profilert som attraktiv arbeidsplass og bidra til kompetansepåfyll

Arrangementet er tredelt med etterfølgende nedrigg og sosial mingling

Del 1 – Elev møter næringslivet kl 10.00 – 14.30
Del 2 – Kompetanseløft kl 13.00 – 18.00
Del 3 – Jobbmesse kl 15.00 – 18.00

Se kort informasjonsvideo her.

Del 1 – Elev møter næringslivet

Næringslivet har behov for at flere tar utdannelse for å møte deres behov for arbeidskraft. Vi får tilbakemeldinger om at mange har utfordringer med rekruttering i ulike bransjer og kompetanseområder. For ungdom som skal velge videregående skole, søke læreplass eller høyere utdannelse er det vanskelig å vite hva man bør velge, hvilke jobbmuligheter som finnes i fylket og hvilke muligheter ulike utdannelser gir.

For å bidra til å løse denne utfordringen har vi videreutviklet vår tradisjonelle jobbmesse og inngått et samarbeid blant annet med Innlandet fylkeskommune, Ungt Entreprenørskap Innlandet og opplæringskontorene i en pilot med en møteplass mellom elev/student og lærebedrifter/ næringslivet som et tillegg til lokale tiltak.

Dette er et tilbud til alle 10. klassinger og elever fra videregående skoler (både yrkesfag og studiespesialisering) i Innlandet fylke til å delta fysisk på Scandic Hamar eller digitalt på myonvent.com.

Programmet på denne delen er en kombinasjon av korte innlegg fra dere i næringslivet (gjerne opptak) og en til en møter med elever fysisk på deres stand eller digitalt via chat. Innholdet på den digitale plattformen blir tilgjengelig for elever/lærere/skoler/foreldre i etterkant slik at det kan brukes som en del av utdanningsvalg.

Del 2 – Kompetanseløft

Vi har mange små bedrifter som har begrenset med ressurser for kompetansepåfyll og det er viktigere enn noen gang å sikre livslang læring og påfyll for å være relevant i arbeidslivet. Vi har valgt ut noen områder som er aktuelle på tvers av bransjer og bedrifter; digitalisering, bærekraft, samarbeid, innovasjon/kommersialisering og mangfold. Her kan du både være bidragsyter og mottaker. Ta kontakt hvis du har lyst til å bidra på ett av områdene.

Del 3 - Jobbmesse

Vi er opptatt av folk til folk og viderefører rigg fra tidligere år med enkle stander hvor du møter jobbsøkere, studenter og andre næringsaktører for rekruttering og nettverksbygging. I tillegg til fysisk stand på Scandic er jobbmessen tilgjengelig digitalt slik at vi kan tiltrekke oss kandidater fra hele landet og verden (løsningen er på norsk).

Praktisk info

Gjennom å delta på Arena Innlandet får bedriften din:

 • Stand på jobbmessen på Scandic Hamar 29. september
 • Egen digital stand på jobbmesse.no og på myonvent.com for elev møter næringslivet
 • Profilert bedriften og aktuelle jobber før, under og etter selve messene
 • Møte fremtidige arbeidstakere digitalt og fysisk med hele landet som nedslagsfelt på den digitale delen
 • Møte elever/studenter og informere om muligheter og motivere til studievalg, lærlingplass
 • Bygge nettverk og nye samarbeid
 • Bidra til kompetanseløft for regionen og la ansatte få kompetanseløft

Deltagelse koster kr 3 000 for bedrifter med under 20 MNOK i årsomsetning og kr 6 000 for bedrifter med mer enn 20 MNOK i årsomsetning. For bedrifter ut over samarbeidsregioner/kommuner er prisen 4.500 og 7.500.

Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange står bak. Vi har også inngått samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Elverum kommune og Elverum Vekst, Lillehammerregionen, Ungt entreprenørskap Innlandet, NHO og opplæringskontorene.

Meld deg på Arena Innlandet her.

Har du spørsmål ta kontakt med rådgiver i Elverum Vekst, Kate Langsethagen, kate@elverumvekst.no eller Berte Helgestad i Hamarregionen Utvikling berte@hamarregionen.no. Ta en titt på arenainnlandet.com eller kontakt@arenainnlandet.com

Kort introfilm om Arena Innlandet

Kopi av Facebook banner2