1. Hjem
 2. Aktuelt
 3. Disse 9 bedriftene får støtte

Disse 9 bedriftene får støtte

17 bedrifter søkte støtte når Elverum skulle fordele 1,16 millioner kroner for å motvirke konsekvensene av korona-situasjonen. 9 bedrifter får støtte.

Pexels artem beliaikin:

I forbindelse med korona-pandemien ble det utlyst midler til næringsutvikling fra Kommunal- og næringsdepartementet, via Innlandet fylkeskommune. Elverum mottok totalt 17 søknader. Elverum Vekst har ansvaret for saksbehandlingen og 9 søknader helt eller delvis innvilget. Alle tilsagn lik eller over kr. 200.000.- er politisk behandlet av formannskapet.

Disse bedriftene får støtte:

 • Curida – kr. 305 000.- Støtte til utvikling av kvalitetssystem
 • Uno Marine – kr. 200 000.- Støtte til innleie av kompetanse i forbindelse med etablering/utvidelse av virksomheten
 • Elverum Håndball – kr. 150 000.- Støtte til innleie av kompetanse til utviklingsprosjekt
 • Starmoen aktivitetspark v/Norsk Luftsportsforbund – kr. 100 000.- Støtte til innleie av kompetanse til samarbeids- og utviklingsprosjekt for Starmoen aktivitetspark
 • Kafé Øst – kr. 100 000.- Støtte til utvikling/tilpasning av lokaler
 • Oj! Design – kr. 75 000.- Støtte til innleie av kompetanse til utviklingsprosjekt
 • Jømna Brug – kr. 70 000.- Støtte til gjennomføring av utviklingstiltak
 • Harviken småbruk – kr. 60 000.- Støtte til utvikling/tilpasning av lokaler
 • Gransjøberget Viltkjøkken – kr. 100 000.- Støtte til å innleie av kompetanse til et markedsutviklingsprosjekt.

Midlene kommer fra Kommunal- og næringsdepartementet via Innlandet fylkeskommune, og kommunene har ansvaret for å fordele midler til aktuelle prosjekter. Dette skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov og motvirke negative virkninger av Covid-19.

Følgende vurderingskriterier ligger til grunn for tildeling:

 • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale
 • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
 • hvor raskt tiltaket kan settes i gang
 • i hvilken grad tiltaket bidrar til flere arbeidsplasser