1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Elev møter næringslivet

Elev møter næringslivet

Vil du bidra til at elever på ungdomsskolen og videregående for bedre innblikk i arbeidsmuligheter i din bedrift? Bli med på Arena Innlandet 27. januar.

Bilde1

Det hele foregår digitalt, og vil gi din bedrift mulighet til å fortelle elever nettopp hva slags kompetanse du trenger for fremtida. Sammen skal vi hjelpe elevene så de får et bedre innsyn i næringslivet og mulighetene som finnes før de velger videre utdanning.

Ønske om å koble elever og næringslivet

For ungdom som skal velge videregående skole, søke læreplass eller høyere utdannelse er det vanskelig å vite hva man bør velge, hvilke jobbmuligheter som finnes i fylket og hvilke muligheter ulike utdannelser gir. Næringslivet har behov for at flere tar utdannelse for å møte deres behov for arbeidskraft. Vi får tilbakemeldinger om at flere har utfordringer med rekruttering i ulike bransjer og kompetanseområder.

For å bidra til å løse denne utfordringen har vi videreutviklet vår tradisjonelle jobbmesse og inngått et samarbeid blant annet med Innlandet fylkeskommune, Ungt Entreprenørskap Innlandet og opplæringskontorene i en pilot med en møteplass mellom elev/student og lærebedrifter/ næringslivet som et tillegg til lokale tiltak. Dette er et tilbud til alle 10. klassinger og elever fra videregående skoler (både yrkesfag og studiespesialisering) i Innlandet fylke til å delta digitalt på myonvent.com.

Hvordan kan din bedrift delta:

Hvordan lage en digital stand?
Én deltaker i hver bedrift lager en stand ved å trykke på denne lenken:

https://app.myonvent.com/event/arena-innlandet/register?registerAsExhibitor=true

Det er viktig å huske at man må registrere seg som utstiller hvis man skal ha stand (en person må gjøre det) og som deltaker hvis man er deltaker eller skal stå på stand som en annen har registrert.

Her kan dere legge opp video, brosjyrer, lenke til sosiale medier og hjemmeside og chatte med elevene en til en samt å kommunisere en til mange ved å skrive på veggen til standen.

Når du skal registrere deg som deltaker, så gjør du det via denne lenken:

https://app.myonvent.com/event/arena-innlandet/register?registerAsParticipant=true

Den som setter opp standen kan gå inn og tilordne andre som har registrert seg som deltakere til å «stå på en stand»

Den digitale løsningen (Myonvent) er intuitiv og enkel hvor hver enkelt oppretter en bruker. Vi legger lenke og forklaring på hvordan logge seg inn på vår hjemmeside https://arenainnlandet.com/elev-student/.

Vi gleder oss til å skape en god møteplass mellom elev og næringslivet/bransjer.

Vil du vite mer om Arena Innlandet? Ta en titt på arenainnlandet.com på vår facebook side eller ta kontakt med berte@hamarregionen.no

Om Arena Innlandet – elev møter næringsliv

Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. Vi har også inngått samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Elverumregionen, Ungt entreprenørskap Innlandet, NHO Innlandet og opplæringskontorene.

Vil du vite mer om Arena Innlandet? Ta en titt på arenainnlandet.com eller ta kontakt med berte@hamarregionen.no eller kontakt@arenainnlandet.com