1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Fått inn søknader på nesten 15 millioner

Fått inn søknader på nesten 15 millioner

Elverum Vekst er i gang med å behandle søknadene til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak.

Peder


I denne runden er det en pott på litt over 1,9 millioner kroner. Totalt er det søkt om 15 millioner fra virksomheter i Elverum. 31 av disse virksomhetene søkte også i forrige runde, mens 16 er nye virksomheter.

- Det var ikke nok midler til å dekke behovet i forrige runde og det blir det heller ikke i denne runden, og søknadsmengden og totalbeløpet viser at mange bedrifter i Elverum har vært rammet av koronatiltak i en eller annen grad, sier Peder Nordli.

Peder er den som har hovedjobben med å vurdere søknadene og innhentet tilleggsinformasjon underveis. Søknadene blir behandlet i tråd med tildelingsbrevet fra kommunal og mange moderniseringsdepartementet.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tilskudd over kr. 100.000,- skal behandles politisk i Formannskapet 16. juni. Tilskudd t.o.m. kr. 100.000,- saksbehandles i sin helhet av Elverum Vekst. Innstillingen til formannskapet skal være klar i neste uke.