1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Informasjonsmøte om fagskoletilbud

Informasjonsmøte om fagskoletilbud

Vil din bedrift høre mer om Fagskolen i Innlandets fagskoletilbud industri, automatisering, digitalisering og IT?

Fagskolen i Innlandets logo

Bedrifter i Elverum og Sør-Østerdal inviteres til informasjonsmøte med Fagskolen i Innlandet for å høre mer om tilbudene de har innenfor industri, automatisering, digitalisering og IT.

  • Tid: fredag 3. februar 9.30-13.00
  • Sted: Terningen Arena – klasserom 4

Terningen Innovasjonspark har innledet et samarbeid med Fagskolen Innlandet, og undersøker mulighetene for å etablere fagskoletilbud i Sør-Østerdal.

Vår region trenger utdanning på fagskolenivå for både å rekruttere, videreutvikle og beholde arbeidskraft til våre bedrifter. På dette møtet vil Fagskolen Innlandet orientere om høyere yrkesfaglig utdanning, og utdanningstilbudene innenfor industri, automatisering, digitalisering og IT. Disse utdanningene kan gjennomføres fleksibelt, modulbasert og desentralt.

Vi utfordrer dere også til en diskusjon om hvilke behov din bedrift har for kompetanseheving og hvordan dere best kan nyttiggjøre dere av fagskoletilbudet.

Se til Fagskolens nettsider: www.fagskolen-innlandet.no

Program

09.30-10.00 Kaffe og velkomst

10.00-11.30 Orientering om Fagskolens utdanningstilbud

11.30-12.45 Gruppediskusjoner og tilbakemeldinger fra næringsaktørene om kompetansebehovene og hvordan de best kan tilrettelegges for virksomhetene.

Enkel lunsj serveres i denne bolken av programmet

12.45-13.00 Oppsummering

Påmelding til Terningen Innovasjonspark v.Mette Løhren mette.lohren@inn.no, tlf. 97581480

Dette informasjonsmøtet er i samarbeid med næringssjefene i Sør-Østerdal, Elverum Vekst, Sør-Østerdal Næringshage og Karriere Innlandet Sør-Østerdal.