1. Hjem
 2. Aktuelt
 3. 39 får koronastøtte i andre runde

39 får koronastøtte i andre runde

39 virksomheter i Elverum får støtte fra potten på 1,9 millioner kroner med kommunal kompensasjonsordning.

Ystallonne alves JZWQY9 LL3 Nc unsplash


Elverum Vekst har et delegert ansvar for å ivareta næringsutviklingsoppgavene for Elverum kommune, og har saksbehandlet søknadene som har kommet inn i forbindelse med kommunal kompensasjonsordning. Formålet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget i overkant av 1,9 millioner kroner til Elverum i denne runden. Det kom inn søknader fra 46 virksomheter til en samlet sum på nær 15 millioner kroner. Peder Nordli er den som har hatt hovedjobben med å vurdere søknadene og innhente tilleggsinformasjon underveis. Sammen med Heidi Erikstad og Ida Dyreng har han utarbeida kriterier for å sikre likebehandling av søknadene i tråd med tildelingsbrevet fra kommunal og moderniseringsdepartementet.

Peder Nordli, Ida Dyreng og Heidi Erikstad

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader, eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen. Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. De innkomne søknadene viser i varierende grad til inntektstap og utgifter med årsak i lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og det varierer også i hvor stor grad virksomheten har gjort nødvendige grep for å begrense tap og utgifter. Søknader er i utgangspunktet helhetsvurdert i samsvar med følgende tre kriterier:

 • Regnskapstall og tildelt støtte – påløpte og uunngåelige kostnader, omsetningsfall, regnskapsmessig tap, kostnadstilpasning, grad av dekning på andre støtteordninger og risiko for konkurs.
 • ”Soft“ vurdering – i hvilken grad virksomheten er berørt av smittevernrestriksjoner og nedstengninger, ukompensert arbeidsbelastning på ledende og eiende ansatte, risiko for permanent tap av permitterte ansatte, gjenåpningskostnader og utsatt driftskritisk vedlikehold på driftsmidler.
 • Betydning for attraktivitet – virksomhetens betydning for Elverums attraktivitet med hensyn til beboere, besøkende og bedrifter, herunder spesielt egenartede tilbud og tjenester.

- Vurderingen og kriteriene er gjort for å sikre at vi får best mulig effekt av tilskuddet, understreker Peder og legger til:

- Det er foretatt en bransjeuavhengig vurdering, hvor virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre støtteordninger er prioritert. Maksimal støtte er begrenset til kr. 400.000, - samlet for begge runder med tildeling etter kommunal kompensasjonsordning. Det er foretatt en sjablongmessig fordeling med utgangspunkt i summen av beregnet tap som følge av smittevernrestriksjoner. Støtten begrenses oppad til omsøkt beløp, sier Peder.

Elverum Vekst kan tildele tilskudd på under 100 000 kroner. I tildelingen er det 38 søknader som får tildelt under 100.000 kroner. Formannskapet vedtar tilskudd over 100.000.

Formannskapet vedtok innstillingen uten endringer:

 • Optimal Hverdagshjelp AS - 250 000 kroner.

Begrunnelsen for at Optimal Hverdagshjelp AS får 250 000 er det de faller utenfor andre støtteordninger. Virksomheten er direkte påvirket av aktivitetsnedgangen I rengjørings- og hotellbransjen. OP Hverdagshjelp ansetter bortimot 30 mennesker og har gode muligheter for vekst. Virksomheten har vesentlige kostnader som løper uavhengig av aktivitet.

Disse får tildelt beløp på under 100.000

 • SELMAS UNDERTØYFORRETNING AS - 80 000 kroner
 • FORSAMLINGSLOKALET SKOGHEIM - 15 000 kroner
 • SAMFUNNSHUSET HERADSTUN SA - 90 000 kroner
 • Hegg AS - 80 000 kroner
 • BARCODE ELVERUM AS - 50 000 kroner
 • PP ELVERUM AS - 73 000 kroner
 • STASJONSBUTIKKEN MARIANNE HOLTER GRAMBO - 40 000 kroner
 • HEDMARK REISEBYRÅ AS - 40 000 kroner
 • ELVERUM TURBUSS AS - 30 000 kroner
 • SØRSKOGBYGDA SAMFUNNSHUS SA - 10 000 kroner
 • AKTIV FYSIOTERAPI ELVERUM DA - 6 000 kroner
 • ELVERUM BOWLING AS - 20 000 kroner
 • Berit Sissel Jynge - 40 000 kroner
 • MØTEPLASSEN ELVERUM - 60 000 kroner
 • ELVERUM TAEKWONDO KLUBB - 60 000 kroner
 • JOKER LYD, LYS & SCENE AS -40 000 kroner
 • THOMAS TIVOLI AS - 40 000 kroner
 • POTETBAKERN ØST AS - 95 000 kroner
 • BABBLE AS - 80 000 kroner
 • NORDSKOGBYGDA SKYTTERLAG - 71 000kroner
 • SENIORKLÆR HEDMARK TORIL SOLBERG - 80 000 kroner
 • MUNTHEGAARDEN BERIT BEKKEDAL - 16 000 kroner
 • KREMMERN CAFE OG SPISERI AS - 50 000 kroner
 • CAFÈ ROLLO AS - 22 000 kroner
 • MORTEN LIBEKK AMRUD/Big Bite Elverum avd 513 - 20 000 kroner
 • TEAM PRO-KARTING - 20 000 kroner
 • HERNESHALLEN AS- 15 000 kroner
 • FRODE HALBERG AS - 5 000 kroner
 • FOLKETS HUS GRÅBERG SA - 32 000 kroner
 • STEINBUA AS - 35 000 kroner
 • PRYD BLOMSTER GAVER OG INTERIØR AS - 52 000 kroner
 • Fryd og Gammen DA - 5 000 kroner
 • ARØHNE AS - 5 000 kroner
 • SENTRUM BILPLEIE AS - 88 000 kroner
 • FEELGOOD ELVERUM AS - 80 000 kroner
 • GRINDEN SALG OG SERVICE - 15 000 kroner
 • KAFE ØST AS - 70 000 kroner
 • ELVERUM SPISESTED OG CATERING AS - 64 000 kroner