1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Lønnsstøtte til bedrifter med permitterte ansatte

Lønnsstøtte til bedrifter med permitterte ansatte

Regjeringen innfører ny lønnsstøtteordning som. Støtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter kan få støtte til å ta tilbake permitterte ansatte.

Fabian blank p El Sk GRA2 NU unsplash

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai. Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

Du finner mer informasjon om ordningen og flere tiltakspakker på nettsiden til skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/ti...