1. Hjem
 2. Aktuelt
 3. Nye koronatiltak

Nye koronatiltak

Igjen har samfunnet delvis stengt ned, og det er innført strengere smittevernstiltak. I dag ble det lagt fram nye tiltakspakker.

Coronavirus 4914028 1920

De mest sentrale tiltakene for næringslivet og arbeidstakere er oppsummert under, og finnes på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-tiltak-for-okonomisk-trygghet/id2892080/.

Den nasjonale kompensasjonsordningen fortsetter i alle fall til nyttår. Se https://www.kompensasjonsordning.no/

De økonomiske tiltakene skal være tilgjengelige for søknader i løpet av uka varsler regjeringen.

Den kommunale kompensasjonsordningen utvides. Vi kommer med en ny utlysning så fort vi mottar vilkår og rammer fra departementet.

Vi har tidligere gjennomført en spørreundersøkelse for næringslivet i Elverum for å avdekke hvordan de ulike støtteordningene og tiltakene fungerer, og få mer innsikt i hvordan smittesituasjonen påvirker lokalt næringsliv. Vi kommer til å sende ut en ny undersøkelse i løpet av kort tid. Dette gjør vi for å kunne gi gode innspill videre, og kunne gi best mulig støtte til de virksomhetene som rammes hardest.

Vi ønsker å bistå deg og andre bedrifter så godt vi kan gjennom krisen. Ikke nøl med å ta kontakt!

Mvh


Dette er tiltakene oppsummert:

Næringsliv

 • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.
 • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)
 • Gjeninnføre lånegarantiordningen.
 • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
 • Lønnsstøtteordning - du finner informasjon her. (NHO)
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Kultur, idrett og frivillighet

 • Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren.
 • Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)
 • Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.)

Arbeidstakere

 • Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022
 • Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser
 • Doble antall dager med omsorgspenger også i 2022
 • Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.
 • Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.
 • Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.
 • Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 pst redusert arbeidstid ut februar 2022.