1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Skogkonferanse i Elverum

Skogkonferanse i Elverum

Ny skogkonferanse i Elverum! 24. og 25. mars er det klart for Skogkonferansen 2022. Da settes søkelyset på forvaltning, bærekraft og klimautfordringer.

IMG 1409

Kan skogen egentlig løse klimakrisa? Alt som lages av olje kan lages av tre – men er det egentlig nok trær? Skogen og skogbruket gir muligheter for framtida – det binder karbon, er et fornybart råstoff som kan brukes til mye. I tillegg er skog viktig for rekreasjon og som leveområde. Men tradisjonelt skogbruk er under press.

Klimaendringer, omdømme og konkurranse om arbeidskraft utfordrer næringa. Det grønne skiftet, klima og biologisk mangfold setter skogen i søkelyset. Skognæringens rolle inn i en bærekraftig framtid og rammebetingelser for skogeier er viktige temaer som vi ønsker å belyse i konferansen.

Som en del av Skogkonferansen 2022 arrangeres det en Innovasjonscamp for studenter. Velkommen til en nærings- og forskningskonferansen der framtidas skogbruk er hovedtemaet.

Målgrupper:

Konferansen er av interessefor deg som:

  • Skogeier
  • Skogbruksnæringen
  • Offentlige og private aktører med interesse for forvaltning av skogen bærekraft og klimautfordringer
  • Studenter og fag- og forskningsmiljøer.