1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Søk kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak

Søk kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak

Ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak. Søknadsfrist 14. april.

Coronavirus 4914028 1920

Elverum kommune er tildelt kr. 1.975.842,- til kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tilskudd over kr. 100.000,- skal behandles politisk i Formannskapet 5. mai. Tilskudd t.o.m. kr. 100.000,- vil kunne utbetales raskere, og forventes utbetalt i løpet av uke 19.

Søknad om støtte sendes via elektronisk søknadssenter på regionalforvaltning.no.

Lenke til brukerveiledning finner du her:

http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000170206-kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter

Søknadsfrist er 14. april 2021.

Elverum Vekst vil gjennomføre et nettmøte for de som ønsker en gjennomgang av hvordan man fyller ut og leverer søknadsskjema. Torsdag 25. mars 08:30 - kjører vi digitalt kurs/informasjonsmøte ang. kommunal kompensasjonsordning i forbindelse med koronasituasjonen.

Del gjerne om du vet om bedrifter som tenker at de kan søke. Du finner mer informasjon om ordningen på vår nettside! Her er lenke til møte:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M4Yjc5MTgtYmY3Yy00YWYwLWJhOWMtMWFiMGZlNmU2YzI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c109957-8a4b-46c4-abac-745dcb2c3ae5%22%2c%22Oid%22%3a%2293c5a3fe-4d38-4219-b2a4-f322857c2b1a%22%7d


Mal for beskrivelse av kostnad/tap - Kommunal kompensasjonsordning Elverum kommune