1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Søk kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak

Søk kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak

Ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak. Søknadsfristen er 16.08.2021.

Coronavirus 4914028 1920

Elverum kommune er tildelt kr. 2,79 millioner til "kompensasjonsordning til lokale virksomheter". Søknadsfrist er 16.08. 2021. Klokka 23.59

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Tilskuddet skal brukes på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Det er fra departementet gitt betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

Søknader blir helhetsvurdert i samsvar med følgende tre kriterier;

  • Regnskapstall og tildelt støtte – påløpte og uunngåelige kostnader, omsetningsfall, regnskapsmessig tap, kostnadstilpasning, grad av dekning på andre støtteordninger og risiko for konkurs.
  • ”Soft“ vurdering – i hvilken grad virksomheten er berørt av smittevernrestriksjoner og nedstengninger, ukompensert arbeidsbelastning på ledende og eiende ansatte, risiko for permanent tap av permitterte ansatte, gjenåpningskostnader og utsatt driftskritisk vedlikehold på driftsmidler. Virksomheter i Vekstfase.
  • Betydning for attraktivitet – virksomhetens betydning for Elverums attraktivitet med hensyn til beboere, besøkende og bedrifter, herunder spesielt egenartede tilbud og tjenester.

Elverum vekst oppfordrer alle som har lidd økonomiske tap av smittevern tiltak direkte eller indirekte gjennom hele koronaperioden til å søke. Det er slik at de som har fått tildeling i tidligere runder kan søke i denne runden også. Søkte du midler i forrige runde av kommunal kompensasjonsordning må du sende inn søknad på nytt for å bli med i denne runden.

Tilskudd over kr. 100.000,- skal behandles politisk i Formannskapet 01. september. Tilskudd t.o.m. kr. 100.000,- saksbehandles i sin helhet av Elverum Vekst.

Søknad om støtte sendes via elektronisk søknadssenter på regionalforvaltning.no.

Se gjennomgang av hvordan du søker i løsningen nederst i saken.

Mal for beskrivelse av kostnad/tap - Kommunal kompensasjonsordning Elverum kommune