1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Sør-Østerdalen inn i framtida

Sør-Østerdalen inn i framtida

Hvordan kan vi sammen skape vi flere arbeidsplasser og vekst i næringslivet? Sør-Østerdalen Næringshage og Elverum Vekst arrangerer lokal panelsamtale!

Agenda Innlandet logo farger


Sør-Østerdalen Næringshage og Elverum Vekst inviterer næringsliv, ordførere og politikere til Agenda Innlandet regionsamling på Hotel Central. Her setter vi søkelyset på hvilke muligheter vår region har for vekst og utvikling. Hvordan kan vi sammen skape vi flere arbeidsplasser og vekst i næringslivet? Hvordan kan Elverum – og Sør- Østerdalen bidra for å løse utfordringer vi står overfor nasjonalt og internasjonalt? Hvilke muligheter må vi gripe? Hvordan kan vår region bli enda mer attraktiv for både innbyggere og næringsliv?

Etter en krevende periode skal Norge tilbake til hverdagen. Den 12. august setter Agenda Innlandet søkelyset på mulighetene i Innlandet og de som skaper de nye jobbene. Første del av konferansen går digitalt. Vi tar pulsen på Innlandet. Erna, Jonas og Trygve forteller om sine ambisjoner for Norge og Innlandet. Vi presenterer de nye rektorene ved HINN og NTNU Gjøvik og deler av næringslivet som vil skape de nye jobbene.

Deretter setter vi søkelyset på mulighetene for vekst og utvikling i vår egen region. Hvordan kan vi sammen skape vi flere arbeidsplasser og vekst i næringslivet? Hvordan kan Elverum og Sør-Østerdalen bidra for å løse utfordringer vi står overfor nasjonalt og internasjonalt? Hvordan blir regionen enda mer attraktiv for både innbyggere og næringsliv?

Deltakere i panelsamtalen er: Anna Molberg fra Høyre, Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet, styreleder i Terningen Arena, Eli Sætermoen, Fabrikksjef Forestia Braskereidfoss, Espen Svenneby og daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen og Gudmund Nortun – Konsernsjef i Glommen Mjøsen. Samtalen ledes av Stein Halvorsen, kommunedirektør i Åmot.

Tid: 11:00-13:00

Sted: Hotell Central

Det serveres enkel lunsj.