1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Vil du Miljøfyrtårnsertifiseres?

Vil du Miljøfyrtårnsertifiseres?

Det er mange fordeler med å være Miljøfyrtårnsertifisert. Vil din bedrift være med?

Tom Arne Kristiansen i Elverum Turbuss, Bent Nilssveen i Pilkington, ordfører Lillian Skjærvik, Leif Klausen og Frank Ophus i Vaktmesterservice Innlandet og Odd-Erling Lange i Elverum Vekst

Det er mange fordeler med å være Miljøfyrtårnsertifisert, og i fjor kjørte vi et felles opplegg for flere bedrifter i Elverum. Bedriftene som deltok opplevde dette som postivt og nyttig, og du kan lese mer om det i lenke under.

Fellesopplegget innebærer:

  • Felles fremdrift
  • Fire fellessamlinger med Miljøfyrtårnkonsulent
  • Ukentlige digitale arbeidsmøter

Er du og din bedrift interessert? Ta kontakt med Heidi Erikstad hos oss for mer informasjon om opplegg, pris og fordeler ved å være med. Du treffer Heidi på heidi.erikstad@elverumvekst.no eller telefon: 416 12 494

For å få et lite innblikk i hvilke kriterier som gjelder spesielt for din bransje kan du søke her : https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifiseringskriterier/sok-sertifiseringskriterier/).

Les mer om hvordan andre bedrifter opplevde Miljøfyrtårnsertifisering her

Ta kontakt: