1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Vil du ta fagskoleutdanning?

Vil du ta fagskoleutdanning?

Fagskolen i Innlandet tilbyr nå studiet Industri 5.0 her i Sør-Østerdal.

Channels4 profile


Tilbudet retter seg mot ansatte med fagbrev eller praksis tilsvarende fagbrev. Modulene passer for alle bransjer, og bør være aktuelt for alle som er opptatt av forbedring av lønnsomhet i egen bedrift!

  • Tilbudet er gratis
  • Tilbudet er modulbasert med to fysiske samlinger og tre digitale samlinger pr modul. Man kan velge å kjøre hele løpet sammenhengende eller plukke moduler som det passer.
  • Første modul «Kvalitetsledelse» starter allerede 24.august – de to neste i Lean uke 48 og uke 4(2024)


Industri 5.0 handler om samhandling mellom mennesker og teknologi, med medarbeideren som positiv driver for bærekraftig teknologisk og organisasjonsmessig utvikling. Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan man kan oppnå menneskesentrerte, bærekraftige, robuste og fleksible organisasjoner.

Kvalitetsledelse | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no) Modulen gir en systematisk tilnærming til å planlegge, koordinere og kontrollere prosesser. Tilnærmingene er for å sikre at produkter og tjenester oppfyller kundens krav og forventninger og bedriftens mål om bærekraft og robusthet.

Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no) Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean-baserte prinsipper til ledelse og forbedringsarbeid. Videre vektlegger modulen «læring» som grunnlaget for bedriftens fremgang og utvikling.

Lean, prinsipper og verktøy | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no) Modulen gir innblikk i en metodikk og forretningsfilosofi som har som mål å øke effektiviteten og redusere sløsing i produksjons- og forretningsprosesser, og på den måten bygge robuste og bærekraftige prosesser. Dette omfatter bl.a. kunnskap om og typiske kjennetegn ved Lean og den norske modellen, Lean-prinsipper, metodikk, metodikkverktøy og «den lærende organisasjon».

Informasjon om studietilbudet