Elverum Vekst vil fremme befolkningsvekst i Elverum kommune, ved å skaffe og utvikle attraktive boligtomter og næringstomter.

Nå jobber vi med bydelen Ydalir - en klimanøytral bydel under bygging i Elverum. Her selger vi større tomtearealer til utbyggere, som igjen selger boliger til privatpersoner. Ydalir har ny barnehage og skole sentralt i bydelen, som åpnet til skolestart i 2019. De første boligene er til salgs i området.


Tomtearealer til salgs i Ydalir

Vi har kun to tomtearealer igjen i Ydalir.. Se mer informasjon om hvert areal, og hvor du kan henvende deg ved interesse under. 

 

Areal B2: 30,7 dekar

  • Sentrumsnært ved inngangsporten til Ydalir langs Trysilvegen
  • Rett ved siden av ny barnehage, idrettshall og skole
  • Enkel adkomst til sentrum ved sykkel via ny gangveg og kollektivtransport
  • Badeplass på Sagtjernet i umiddelbar nærhet

Areal B6: 13 dekar

  • Flott utsikt mot Hedmarksvidda
  • Korte avstander til turområder i Svartholtet, matbutikk og ny barnehage, idrettshall og skole
  • Enkel adkomst til sentrum via Øverleiret

 

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Anna-Thekla Tonjer på telefon 993 96 702

Les mer om den klimanøytrale bydelen, som også er del av det nasjonale forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods her.