Følg Ydalir på egne nettsider  

Ydalir bydel har fått egne nettsider, besøk sidene her: https://www.ydalirbydel.no/ 

 

 

Ydalir bydel har fått støtte fra ENOVA!

Vi har fått støtte til å gjøre en konseptutredning for innovative energiløsninger i bygg og områder, der alle involverte aktører Ydalir-utbyggingen i felleskap definere muligheter og løsninger innenfor materialer, energi, avfall og transport.

Les pressemelding her:

http://www.mynewsdesk.com/no/enova-sf/pressreleases/mange-vil-utvikle-framtidens-omraadeloesninger-1569472

 

 

Ydalir blir pilotområde i nytt forskningssenter!

Olje- og energiminister Tord Lien og Norges forskningsråd annonserte i dag 8 nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).
Elverum Tomteselskap og Elverum kommune, med Ydalir bydel som pilotområde, er partner i søknaden The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre, som er blant de nye forskningssentrene!

Se pressemelding sendt ut i dag (26.05.16) her:

 

 

 

Vil du være med å utvikle en ny bydel i Elverum?

En ny bydel - Ydalir – er under utvikling i Elverum kommune.  Elverum Tomteselskap er den største grunneieren i området, og har hovedansvaret for utbyggingen av infrastruktur og salg av Tomteselskapets arealer/delfelt.  

Ta kontakt dersom du er interessert i å bygge i Ydalir!