Ydalir

Ydalir framtidas bydel i Elverum

Ydalir er den nye bydelen i Elverum som dekker framtidas og innbyggernes behov. Bydelen er nå under planlegging, og vil bli liggende på østsiden av riksveg 25 i retning Trysil, kun 1 til 2 km fra Leiret (Elverum sentrum). Den nye bydelen er dermed urban og naturnær på samme tid. Ydalir vil få ny skole, ny barnehage, og rundt 700 boenheter. I løpet av hele utbyggingsperioden gjøres det investeringer på rundt 3 til 4 milliarder kroner. Det vil komme lokalt næringsliv til gode. 

Elverum Tomteselskap er den største grunneieren i området og pådriveren for utviklingen av bydelen. Ydalir har fått støtte fra Enova til planleggingsarbeidet, og tomteselskapet har nettopp ferdigstilt en konseptutredning der blant annet lokale aktører, arkitekter, energirådgivere og ressurser på kollektivtransport og resirkulering har vært involvert i prosessen. 

Se mer om Ydalir på bydelens egne nettsider her.

Et godt sted å bo

I Ydalir skal det bygges et mangfold av boliger: Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, lavblokk og høyblokk, - noe for enhver smak. Elverum tomteselskap er medlem i forskningssenteret ZEN, og det blir en svært miljøvennlig bydel som reises i det tidligere grustaket. Her blir det boliger med lave energi- og vedlikeholdskostnader, økt bruk av tre i byggingen, og fokus på godt inneklima og trivsel. Dette kommer også til å gjenspeile seg i energiløsninger, som fjernvarme, solcelle og varme fra grunnvann, materialvalg og transportløsninger. Det jobbes med gode løsninger for bilkollektiv, sykkelveier og kollektivtransport. Alt for at Ydalir blir et godt sted å bo - med god samvittighet for miljøet på kjøpet.


Området er ypperlig for etablering av en ny bydel. Kort avstand til sentrum, badeplassen ved Sagtjernet og det flotte friluftsområdet Svartholtet gjør området attraktivt for personer i alle aldersgrupper og livssituasjoner. Boligområdene vil få gode grønne forbindelser seg imellom og ut til marka. Flotte fellesarealer og et uteanlegg på skolen med direkte tilknytning til hoppbakker og skileikområde gir unike muligheter for fysisk aktivitet.

 

Ny skole og barnehage

Store deler av området er i dag et grustak. Det vil pågå uttak i deler av grustaket frem til 2019. Til skolestart samme år skal Ydalir skole og barnehage stå klar, og Elverum tomteselskap jobber nå med å få på plass ny infrastruktur, både inne på området og utenfor. Ydalir vil få adkomst fra ny rundkjøring i Olav Sæters veg og fra Kjerneby. Bydelen blir knyttet sammen med Søbakken/Nordleiret med en ny fotgjengerundergang i Tangensvingen. Dette gjør tilgjengeligheten med gange/sykkel inn til Leiret enkel. Det skal også bygges ny kulvert/bru øst for Rema 1000 for å løse av- og påkjøringsutfordringene ved kryss Olav Sæters veg/riksveg 25 og Røsslyngvegen/riksveg 25. Selve kronen på verket er en ny sykkelsti i bakken på oversiden av Trysilvegen, rett ned til Leiret. Dette kommer innbyggerne til gode både i Ydalir og andre områder av Elverum.

Det er Elverum kommune som står bak bygging av ny skole og barnehage, som vil få kapasitet til 350 elever. Dette blir også svært miljøvennlige bygg, og skolen bygges med tanke på flerbruk etter skoletid. Sånn former vi framtidas måte å bo på med trivsel og aktivitet i høysetet.    


Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål rundt Ydalir-utbyggingen, eller se mer på Ydalirs egne nettsider her.

 

FAKTA

Ydalir

- 1-2 km fra sentrum

- Rundt 700 boenheter

- Ny skole og barnehage