1. Hjem
  2. Lokaler og bygg

Lokaler og bygg

Vi bidrar med å føre opp/erverve bygg for utleie for å sikre og tilføre kommunen næringsvirksomhet og varige arbeidsplasser.

Under kan du se en oversikt over lokaler som eies og leies av oss.

SOLIDEQ PÅ GRUNDSETMOEN

Solideq flyttet til Grundsetmoen næringspark våren 2018, klare til å vokse videre. Her leier de nybygd lagerhall av EKI Utvikling på 1500 kvadratmeter og modernisert brakkerigg for administrasjon. De skal kjøpe ut byggene i løpet av 15 år.

Solideq c 1 2

NAV HJELPEMIDDELSENTRAL - TERNINGEN

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark ligger i Elverum Kommune. Lokalene leies av EKI. Hjelpemiddelsentralen flyttet inn i nye og moderne lokaler i Terningen Arena i begynnelsen av 2011.

07 11 2010 Terningen Arena c 2

PILKINGTON NORGE AS

EKI eier deler av tomten der Pilkington holder til. Det er inngått en langsiktig leiekontrakt av eiendommen mellom Pilkington og EKI.

IMG 1064 c 2

BEREDSKAPSSENTERET

Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS ble etablert 1.7.2005 og er et interkommunalt selskap. Administrasjonen i Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS ligger i Elverum Kommune. Beredskapssenteret leier lokalene av EKI

IMG 1066 c 2

HERNES INSTITUTT

EKI har utvidet og modernisert Hernes Institutt. Byggeprosjektet har hatt en kostnadsramme på 140 mill. kr og ble ferdigstilt i desember 2013. EKI er i dag huseier og leier ut bygningsmassen til Hernes Institutt

Hernes Institutt c 2