1. Hjem
  2. Næring
  3. Etablere bedrift?

Etablere bedrift?

Ønsker du å etablere en bedrift i Elverum? Vi har ulike tilbud for deg som er i en oppstarts- eller utviklingsfase.

Analysis blackboard board bubble 355952

Vi kan tilby veiledning til deg og din bedrift både før, under og etter oppstart. Vårt mål er å bidra til å hjelpe deg med å ha større muligheter. Ta kontakt med oss for en prat. En god start er å bruke Osterwalder – Forretningsmodell slik at vi kan ha et grunnlag for samtalen.

Hvis du er i en oppstarts- eller utviklingsfase tar vi gjerne en prat med deg om blant annet:

  • å drøfte saker knyttet til en bedriftsetablering
  • konsept- og foretningsutvikling
  • vurdering av produkt og marked
  • informasjon om offentlige og private støtteordninger (virkemiddelapparatet)
  • informasjon om etablererkurs og kompetansehevende tiltak
  • kontakt med andre fagområder innad i kommunen
  • «næringsfaglig vurdering» av etableringsplaner ved søknad om dagpenger under etablering.

Næringsfond

Elverum Vekst er saksbehandler for søknader til Elverum kommunes næringsfond, og kan gi veiledning om søknader til dette fondet. Du finner mer informasjon om næringsfondet her.

Etablererkurs

Vi tilbyr etablererkurs i samarbeid med fylkeskommunen én til to ganger i året. Etablererkurset går over seks kvelder og inneholder følgende:

Den første kvelden vil ha som tema hvordan du egner deg som etablerer, hvilket nettverk du har, og hvilke muligheter du har når du skal utvikle ideen din videre. De fire neste kveldene vil du arbeide mer med forretningsidéen/bedriften din og utvikle planene fram til en forretningsmodell der du avklarer kunder/marked, salgskanaler, verdier og økonomi. Siste kurskveld presenterer de deltakerne som ønsker det sin forretningsplan for et panel, som vil stille nyttige spørsmål du kan ta med i det videre arbeidet med utviklinga av bedriften.I løpet av kurset får du tilbud om inntil fem veiledningstimer fra kursholder. Der kan du ta opp spørsmål som du ønsker å diskutere grundig med de erfarne kursholderne.

Vi arrangerer også flere gründertreff i løpet av året.

Nytt fra næringslivet