Grundsetmoen næringspark

 

Tomtene ligger sentralt på det eksisterende Grundsetmoen Industriområde, og vil ha god tilgjengelighet fra nye riksveg 3.

Tomtene eies av Elverum Tomteselskap AS og er på ca. 350 dekar. Tomtene kan deles opp etter kundenes ønsker og behov.

Detaljregulering av området er vedtatt, og det finnes allerede noen byggeklare tomter i tilknytning til dagens riksveg 3. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Se reguleringsplan her