Løvbergsmoen næringspark

Løvbergsmoen næringspark er et populært næringsområde nært Elverum sentrum som snart er ferdig utviklet innenfor dagens regulering. Næringsparken har i dag aktører innen ulike bransjer, blant annet sveiseverksted, rørleggerbedrift og graveentreprenør.

Området er også regulert og godkjent for forretningsdrift innenfor plass og transportkrevende varegrupper, hvor utendørs salgsarealer også er tillatt. Kontorer og lager er også godkjente formål.

 

Næringstomt 1: Eiet tomt på 2 000 kvadratmeter - SOLGT

 • Olav Sæters veg 184, 2413 Elverum
 • Gnr. 30, bnr. 1291 i Elverum kommune

 

Næringstomt 2: Eiet tomt på 5 388 kvadratmeter

 • Olav Sæters veg 184, 2413 Elverum
 • Del av gnr. 30, bnr. 985 i Elverum kommune

 

Næringstomt 3: Eiet tomt på 11 700 kvadratmeter

 • Olav Sæters veg 184, 2413 Elverum
 • Del av gnr. 30, bnr. 985 i Elverum kommune


Alle tomtene er regulert til næringsformål på Løvbergsmoen næringspark i Elverum. Det er framført infrastruktur til tomtegrensa: Adkomstveg, vann, avløp og 400V / 230V elektrisitetsforsyning samt trekkerør for fiber. Tomtene er ubebygd og ligger i et forholdsvis flatt område med noe furuskog. Byggegrunnen består av sand og massene er godt egnet som byggegrunn.

Kontakt næringsmegler John Anders Mohn Gaustad på telefon 909 71 625.   

 

Om Løvbergsmoen

Løvbergsmoen næringspark ligger ved riksveg 25 på østsiden av Elverum. Næringsparken har god tilgjengelighet fra riksveg 25 og ligger ca. 3 km fra bykjernen i Elverum. Det er ca 4 km til Elverum stasjon med persontrafikk på Rørosbanen og godstrafikk på Rørosbanen og Solørbanen.

Elverum har gode vegforbindelser og er et trafikknutepunkt for det indre Østlandet. Sentrale veger:

 • Nordover på riksveg 3 via Østerdalen og nordøst mot
  Trysil på riksveg 25/26. Avstand til Trondheim er ca
  360km.
 • Sørover på riksveg 3 via Løten mot E6 og riksveg 2
  mot Kongsvinger. Avstand til Oslo Lufthavn ca 109 km
  og Oslo ca 145 km
 • Østover mot Sverige på riksveg 25/26.
 • Vestover mot Hamar via riksveg 3/25. Avstand til Hamar er ca 32 km.


  

 

Nærområde

Elverum kommune har et bredt sammensatt næringsliv og sysselsetter flest innen helse- og sosialtjenester, varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet. Elverum har i tillegg til mange statlige arbeidsplasser også spennende bedrifter i ulike bransjer. For eksempel er det norske kontoret til EON reality plassert i Elverum, verdens ledende aktør på VR- og AR-teknologi. Elverum får gjennom intensiv bygge- og anleggsvirksomhet de neste årene en kraftig forbedret vegtilknytning gjennom ny riksveg 3/25. Den nye vegen vil gi økt kapasitet og raskere reisetid sørover mot Oslo, vestover mot Hamar og nordover mot Trondheim.

Løvbergsmoen næringspark er beliggende i kort avstand fra den nye bydelen Ydalir, som er en ZEN-bydel (Zero Emission Neighbourhood). Den klimanøytrale bydelen vil gi plass til ca 700 varierte boenheter i tillegg til barnehage og skole.


Plandokumenter 

Tomten er regulert i "Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark" av 12.5.2011. Reguleringsformål er: Forretning for plass- eller transportkrevende varegrupper som omfatter møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler og hagesenter, veterinærkontor, kontor og lagerlokaler. Utvendig salgsarealer tillates. Se dokumenter under.

Løvbergsmoen_Reguleringsbestemmelser.pdf

Løvebergsmoen Næringspark_Reguleringsplan_Kart.pdf

Planbeskrivelse.pdf