Elverum Vekst er en felles betegnelse for selskapene listet opp under. Elverum Vekst sin virksomhet utøves og administreres gjennom disse tre selskapene, som også har felles ansatte. Ved kjøp av arealer eller samarbeid med oss, vil du få veiledning knyttet til reguleringsplanlegging, infrastruktur, søknadsprosesser, informasjon/kommunikasjon med mer.

  • Elverum Tomteselskap AS (ETS)
  • Elverum Kommunale Industribygg AS (EKI)
  • EKI Utvikling AS

 

Alle selskapene i Elverum Vekst er 100 % eid av Elverum kommune. Formannskapet er generalforsamling i ETS, EKI og EKI Utvikling. Følgende medlemmer sitter i styrene for alle selskaper: 

  • Torgeir Mandt - styreleder
  • Ida Mellemsdahl - nestleder
  • Lene Faraasen - medlem
  • Rune Marius Hermansen - medlem
  • Rune Rindalsholt - varamedlem
  • Anne-Kari Løfsted Holter - varamedlem