Odd-Erling Lange

Daglig leder

Tlf: 404 49 929

Email: odd.erling.lange@elverumvekst.no

Odd- Erling Lange er utdannet fra ÅS-NLH i 1987 med hovedfag innen arealforvaltning med hovedoppgave innenfor tema «Kommunale utbyggingsavtaler». Han har erfaring fra NVE, kommuner, interkommunale selskaper og privat næringsliv innenfor områder som vassdragsteknikk, arealplanlegging, miljøvern, avfallshåndtering, entrepriser, VVS og ledelse. Lange har omfattende ledererfaring fra både offentlig og private virksomheter.

Anna-Thekla Tonjer

Prosjektleder

Tlf: 993 96 702

Email: anna-thekla.tonjer@elverumvekst.no

Anna-Thekla Tonjer er ansatt som prosjektleder fra februar 2015. Hun er utdannet landskapsingeniør, og har en mastergrad i Grøntmiljø. Tidligere har hun jobbet med planlegging og prosjektering av veg- og landskapsprosjekter, og har opparbeidet seg solid kompetanse innen prosjektledelse, arealplanlegging, eiendom og grønn områdeutvikling. Tonjer har siden 2015 vært prosjektleder for den miljøvennlige bydelen Ydalir i Elverum som er under utvikling.

Ole Enger

Prosjektleder

Tlf: 468 74 707

Email: ole.enger@elverumvekst.no

Ole Enger er ansatt som prosjektleder fra mai 2016. Han tok Fagbrev i bygg- og anlegg i 1978, og utdannet seg videre til ingeniør. Enger har jobbet som formann og anleggsleder ved en rekke store byggeprosjekter. I perioden 2009 - 2016 var han eiendomssjef for 52 fjernvarmeanlegg i Norge og Sverige. Fra våren 2019 er Enger byggherrekoordinator for Anno museums nye dokumentasjonnssenter/magasinbygg på Glomdalsmuseet.