Odd-Erling Lange

Daglig leder

Tlf: 404 49 929

Email: odd.erling.lange@elverumvekst.no

Odd- Erling Lange er utdannet fra ÅS-NLH i 1987 med hovedfag innen arealforvaltning med hovedoppgave innenfor tema «Kommunale utbyggingsavtaler». Han har erfaring fra NVE, kommuner, interkommunale selskaper og privat næringsliv innenfor områder som vassdragsteknikk, arealplanlegging, miljøvern, avfallshåndtering, entrepriser, VVS og ledelse. Lange har omfattende ledererfaring fra både offentlig og private virksomheter.

Anna-Thekla Tonjer

Prosjektleder

Tlf: 993 96 702

Email: anna-thekla.tonjer@elverumvekst.no

Anna-Thekla Tonjer er ansatt som prosjektleder fra februar 2015. Hun er utdannet innenfor plan/landskap, og har tidligere jobbet med prosjektering innenfor disse fagene.

Ole Enger

Prosjektleder

Tlf: 468 74 707

Email: ole.enger@elverumvekst.no

Ole Enger er ansatt som prosjektleder fra mai 2016. Han er utdannet innenfor bygg og anlegg, og har tidligere jobbet som formann og anleggsleder innenfor disse fagene.