Elverum Vekst skal legge tilrette for nyskapning og vekst og bidra til å trekke nye bedrifter/virksomheter til kommunen. Vi kan tilrettelegge for utleie av hensiktsmessige områder og lokaler til eksisterende og nye bedrifter som vil etablere seg i kommunen.

De tre selskapene som til sammen utgjør Elverum Vekst er Elverum kommunale industribygg AS (EKI), EKI Utvikling AS og Elverum Tomteselskap AS. Alle selskapene har de samme ansatte, det samme styret og er eid av Elverum kommune. 

Elverum kommunale industribygg AS (EKI) er et heleid kommunalt selskap som ble etablert i 1965 for å bistå både private og offentlige virksomheter ved etablering av virksomhet i Elverum. EKI har som formål å føre opp/erverve bygg for utleie for å sikre og tilføre kommunen næringsvirksomhet og varige arbeidsplasser. EKI sitt formål er hovedsakelig rettet mot utvikling og utleie av formålsbygg. 

 

EKI Utvikling AS ble etablert i 2014, og utfyller EKI da selskapet er mer tilpasset næringslivets behov.

 

Les mer om hvilke aktører EKI og EKI Utvikling har avtale med her.