Elverum kommunale industribygg AS (EKI) er et heleid kommunalt selskap som ble etablert i 1965 for å bistå både private og offentlige virksomheter ved etablering av virksomhet i Elverum. EKI har som formål å føre opp/erverve bygg for utleie for å sikre og tilføre kommunen næringsvirksomhet og varige arbeidsplasser. EKI sitt formål er hovedsakelig rettet mot utvikling og utleie av formålsbygg. 

EKI Utvikling AS ble etablert i 2014, og utfyller EKI da selskapet er mer tilpasset næringslivets behov.


 

Under kan du se en oversikt over lokaler som eies og leies ut av EKI og EKI Utvikling.