1. Hjem
  2. Sør-Østerdal interkommunale politiske råd

Sør-Østerdal interkommunale politiske råd

Sør-Østerdal interkommunale politiske råd er et politisk samarbeidsorgan for Sør-Østerdalregionen: Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Elverum.

Sør-Østerdal Interkommunale Politiske Råd er et politisk samarbeidsorgan for Sør-Østerdalregionen. Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Elverum er samarbeidende parter.

Leder for SØIPR fram til høsten 2023 er: ordfører, May-Liss Sæterdalen, Våler kommune
Nestleder for SØIPR i samme periode er: ordfører, Erik Sletten, Trysil kommune

Partnerskapsavtale

Kommunene i Sør-Østerdal har etablert Sør- Østerdal Interkommunalt Politisk Råd (SØIPR) som erstatter det som tidligere het regionråd. SØIPR har et samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Dette samarbeidet er regulert av en partnerskapsavtale.

Du finner partnerskapsavtalen her.

Strategi

SØIPRs arbeid dreier seg om regional utvikling av samfunnet i regionen. Det er laget en strategi hvor det er valgt ut noen hovedsatsingsområder, hvor man mener det vil være mest og hente på et regionalt samarbeid.

Samarbeidsavtale Strategi for SØIPR

Møter i styret og representantskapet

Møteplan, innkallinger og protokoller

Kontaktinformasjon:

Terje Røe
Telefon: 906 78 005

Hilde K. Hansen
Telefon: 418 09 660