1. Hjem
  2. Sør-Østerdal interkommunale politiske råd

Sør-Østerdal interkommunale politiske råd

Sør-Østerdal interkommunale politiske råd er et politisk samarbeidsorgan for Sør-Østerdalregionen: Åmot, Engerdal, Trysil, Våler og Elverum.

Sør-Østerdal Interkommunale Politiske Råd er et politisk samarbeidsorgan for Sør-Østerdalregionen. Åmot, Engerdal, Trysil, Våler og Elverum er samarbeidende parter.

Partnerskapsavtale

Kommunene i Sør-Østerdal har etablert Sør- Østerdal Interkommunalt Politisk Råd (SØIPR) som erstatter det som tidligere het regionråd. SØIPR har et samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Dette samarbeidet er regulert av en partnerskapsavtale.

Strategi

SØPIRs arbeid dreier seg om regional utvikling av samfunnet i regionen. Det er laget en strategi hvor det er valgt ut noen hovedsatsingsområder, hvor man mener det vil være mest og hente på et regionalt samarbeid.

Kontaktinformasjon:

Terje Røe
Telefon: 906 78 005

Møter i SØIPR

2022