SØIPR- Møter 2022

Sør-Østerdal interkommunale politiske råd er et politisk samarbeidsorgan for Sør-Østerdalregionen: Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Elverum.

Sør-Østerdal Interkommunale Politiske Råd er et politisk samarbeidsorgan for Sør-Østerdalregionen. Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Elverum er samarbeidende parter.

Her finner du møtedatoer og dokumenter for 2022

Kontaktinformasjon:

Terje Røe
Telefon: 906 78 005

Hilde K. Hansen
Telefon: 418 09 660

Møter i SØIPR - 2022

Møter i styre:

13.01.2022

Innkalling Protokoll

03.02.2022

Innkalling Protokoll

17.03.2022

Innkalling Protokoll

19.04.2022

Innkalling Protokoll

16.06.2022

Innkalling Protokoll

25.08.2022

Innkalling

22.09.2022 - utgår (Oppvekstkonferanse)

27.10.2022

10.11.2022

Protokoll

08.12.2022

Protokoll

Møter i representantskapet

17.02.2022

Innkalling Protokoll

05.05.2022

Innkalling

13.10.2022

Protokoll

24.11.2022