SØIPR- Møter 2023

Sør-Østerdal interkommunale politiske råd er et politisk samarbeidsorgan for Sør-Østerdalregionen: Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Elverum.

Sør-Østerdal Interkommunale Politiske Råd er et politisk samarbeidsorgan for Sør-Østerdalregionen. Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Elverum er samarbeidende parter.

Her finner du møtedatoer og dokumenter for 2023

Kontaktinformasjon:

Terje Røe
Telefon: 906 78 005

Hilde K. Hansen
Telefon: 418 09 660

Møter i SØIPR - 2023

Møter i styre:

12.01.2023

Innkalling Protokoll

02.02.2023

Innkalling

16.03.2023

Innkalling Protokoll

13.04.2023

Innkalling Protokoll

25.05.2023

Innkalling Protokoll

24.08.2023

Innkalling Protokoll

21.09.2023

Innkalling Protokoll

16.11.2023

Innkalling Protokoll

Møter i representantskapet:

23.02.2023

Innkalling Protokoll

20.04.2023

Innkalling

Oppvekstkonferansen 01.06.2023

30.11.2023

Innkalling Protokoll Innkalling